PRAKTIJK AFSPRAKEN

Om de begeleidingstrajecten voor jullie als ouders/verzorgers, voor de kinderen en voor ons zo goed mogelijk te laten verlopen, werkt EmIQue met een aantal afspraken.

 

UPDATES PER MAIL

Na iedere sessie sturen wij de ouders/verzorgers per mail een korte verslaglegging toe. Beide gezaghebbende ouders hebben informatierecht en ontvangen de verslaglegging. Ook de informatie uit oudergesprekken wordt met beide ouders gedeeld.

Jongeren die 12 jaar of ouder zijn, bepalen mee over de inhoud die gedeeld mag worden met ouders/ verzorgers.

Hoogbegaafdheid

VERSLAGLEGGING EN CONTACTMOMENTEN

Iedere sessie duurt 45 minuten, met uitzondering van een onderzoek. De hierop volgende 15 minuten reserveren wij voor het schrijven van de verslaglegging die we jullie per mail toesturen. Tijdens de begeleiding proberen we zo min mogelijk gebruik te maken van het bijhouden van aantekening en willen we de tijd maximaal gebruiken om te besteden aan de begeleiding en het contact met uw kind.De gereserveerde tijd na de begeleiding gebruiken we voor het schrijven van het verslag met de terugkoppeling van de sessie. Hierdoor zullen we bij het ophalen ook geen uitgebreide terugkoppeling geven.

Indien er een voor ons onbekend persoon uw kind komt ophalen, dan horen wij dit graag van te voren.

Wij proberen het contact met ouder(s)/verzorger(s) zoveel mogelijk per mail te onderhouden. Telefonisch contact dient ingepland te worden. Voor de eerste sessie en na de laatste sessie vindt er een gesprek plaats met de ouder(s)/verzorger(s) op de praktijk of op de desbetreffende school van uw kind.

AFSPRAKEN ANNULEREN

Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dient u deze uiterlijk 24 uur van te voren per mail te annuleren. Afspraken die te laat afgezegd worden of worden vergeten, worden voor€40 door ons aan jullie in rekening gebracht.

Indien de afspraak vanuit onze kant niet door kan gaan vanwege ziekte of privé omstandigheden, dan proberen wij voor vervanging te zorgen. U wordt hiervan vanzelfsprekend op de hoogte gebracht. Wanneer het niet lukt om vervanging te regelen, zullen wij zo spoedig mogelijk contact met ouder(s)/verzorger(s) opnemen.

MAATREGELEN OMTRENT COVID-19

Uiteraard houdt onze praktijk zich ook aan de corona-maatregelen, welke zijn opgesteld door het RIVM. Dit betekent voor u en uw kind, dat wanneer er geen corona-klachten zijn, de sessies in onze eigen praktijk, op 1.5 m afstand plaats kunnen vinden. U bent er dus zeker van dat er binnen de praktijk geen mensen zijn die symptomen vertonen. Indien wij de begeleiding op de (basis)school bieden, bepaalt de school of wij wel/niet aanwezig mogen zijn. Dit zal altijd in overleg gaan met de betrokken partijen. Momenteel luidt het advies van het RIVM als volgt:

Blijf bij klachten thuis en laat u testen.

Houd 1,5 meter afstand van anderen

Was vaak uw handen en hoest of nies in uw ellenboog

Vermijd drukte

Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.