Wie zijn wij?

EMY MARIJNISSEN

‘’Tijdens mijn werk in het basisonderwijs kwam ik er al snel achter dat ieder kind uniek is. Iedereen heeft zijn eigen talenten en valkuilen. Dat is bij een hoogbegaafd kind niet anders. De interpretatie van deze talenten en valkuilen wordt door iedereen anders ingevuld. Een kind dat veel prikkels ervaart: heeft hij een probleem of een gave? Iemand die constant vragen stelt: vraagt hij veel aandacht of wil hij juist veel kennis krijgen? Een kind dat niet aan zijn werk begint en daardoor altijd te laat klaar is; begrijpt het kind de lesstof niet, of is het niet interessant genoeg? Om een duidelijk beeld te krijgen van vermoedelijk hoogbegaafde kinderen, moet er goed gesignaleerd worden en hiervoor moet er voldoende kennis in huis zijn. Wij willen onze kennis graag in gaan zetten bij het begeleiden van deze kinderen. Wij kunnen deze kinderen, hun ouders en hun leerkrachten helpen!’’ 

Emy heeft na de PABO in 2018 de opleiding tot hoogbegaafdheidsspecialist en differentiatie gevolgd. Daarnaast heeft ze in september 2020 de HBO opleiding tot kindercoach afgerond.

Hoogbegaafd

ANGELIQUE BAKKER

”Na mijn master Orthopedagogiek merkte ik dat mijn passie voornamelijk ligt bij het begeleiden van het individuele kind.  Kijken naar de ontwikkeling, opvoeding en het gedrag van kinderen en vooral: wat zit er achter dat gedrag? Tijdens mijn werk viel één groep vooral op: het hoogbegaafde kind. Hoogbegaafdheid roept zowel bij ouders als bij de school vaak tegenstrijdige gevoelens op. Het wordt vaak gebagatelliseerd, wat vaak voortkomt uit onbekendheid met wat hoogbegaafdheid nu eigenlijk inhoudt. Maar we kunnen hoogbegaafdheid niet ontkennen, aangezien het bepalend blijkt te zijn voor hoe een kind denkt, voelt, praat en doet. Wij willen met onze begeleiding ervoor zorgen dat deze kinderen zich begrepen voelen en weer met plezier naar school gaan. Laten we daarom juist samen aan de slag gaan met deze waardevolle talenten.”

Angelique heeft na de PABO in 2015 de master Orthopedagogiek afgerond. Samen met Emy heeft ze in 2018 de post-HBO Hoogbegaafdheidsspecialist en differentiatie gevolgd.