ONDERZOEK NAAR HOOGBEGAAFDHEID

ONDERZOEK

Begaafdheid kan op verschillende manieren in gedrag tot uiting komen, ieder kind is namelijk uniek!

Op grond van jarenlange ervaring hebben Betts & Neihart zes profielen opgesteld voor begaafdheid. Deze profielen laten zien dat de begaafde kinderen verschillen in gedrag, gevoelens en behoeften. Zo kan een zelfsturend autonoom begaafd kind weten wat hij of zij kan en dit ook laten zien. Terwijl een risicoleerling erg gevoelig is en risico loopt om niet gemotiveerd te zijn voor schoolse taken. Ook kunnen dan problemen voorkomen, zoals een negatief zelfbeeld, verliezen van de motivatie, (faal)angst, clownesk gedrag of zelfs agressief gedrag.

Hoogbegaafdheid is niet opgenomen in de DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Wij zien hoogbegaafdheid dan ook als een combinatie van verschillende persoonskenmerken en absoluut niet als een diagnose. Een diagnose stellen is zelfs onmogelijk, want er is geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid. Wij vinden het belangrijk steeds naar de individuele behoefte van het kind te kijken, zonder daar een label op te plakken.

Waarom een kind onderzoeken?

Wanneer je als ouder merkt dat je kind vastloopt op school of in de thuissituatie, dan wil je graag weten wat er aan de hand is. Je wilt natuurlijk niets liever dan een onbezorgd kind. Een onderzoek naar de capaciteiten en mogelijkheden van een kind kan dan veel informatie opleveren. Door het tijdig signaleren van begaafdheid kan worden voorkomen dat deze kinderen gefrustreerd raken en hun belangstelling voor school verliezen. Ook biedt het onderzoek informatie over het  afstemmen van het onderwijsaanbod aan het niveau van uw kind.

Het resultaat van een onderzoek bevat een rapportage waarin duidelijk wordt aangegeven welke acties moeten worden ondernomen om de problematiek die aanleiding was voor het onderzoek te verminderen en zo mogelijk geheel weg te nemen. 

INTERESSE of vragen?

Vanwege zwangerschapsverlof kunnen er momenteel geen nieuwe onderzoeken worden aangevraagd.